Apie galeriją

„RAMYBĖS“ GALERIJA įsikūrusi vadinamoje Lietuvos vasaros sostine Palangoje, Vytauto gatvėje, netoli Botanikos parko ir jūros.

Vieną aktyviausiai veikiančių Lietuvos kurorte galerijų sudaro kamerinės salės parodoms, tarptautinė meno rezidencija, kūrybinės dirbtuvės.
Galerijoje nuolat eksponuojamos vizualaus bei taikomojo meno parodos, kuriose pristatomi skirtinga stilistika bei įvairiais laikotarpiais kūrę žinomi Lietuvos, šalies išeivijos, kitų valstybių menininkai.

Patikusį tapybos, grafikos, juvelyrikos, keramikos kūrinį lankytojas gali įsigyti.„Ramybė“ organizuoja vietos bei tarptautinius meno projektus, vykdo aktyvią kūrybinės edukacijos veiklą, suteikia erdvę kitų organizatorių projektams. Galerija puoselėja gražius dalykiškus santykius su įvairiomis šalies kūrybinėmis sąjungomis (dailininkų, architektų, fotomenininkų, rašytojų, kt.), skirtingų šalių kultūros institucijomis.