Meno rezidentūra

TARPTAUTINĖ MENININKŲ REZIDENTŪRA PALANGOS KULTŪROS IR MENO CENTRE „RAMYBĖ“

Natūralios gamtos prieglobstyje Natūralios gamtos prieglobstyje įkurta galerijos „Ramybė“ meno rezidentūra – unikali galimybė realizuoti kūrybines idėjas menininkams iš viso pasaulio. Buvusiose pirmojo kurorte kino teatro patalpose šiandien veikia menininkų studijos, parodų salė, erdvė, skirta rodyti kino filmus, teatro spektaklius. Rezidentūra kuria išskirtinę “ramybės” nuotaiką bei ypatingas sąlygas menininkams, norintiems gyventi ir kurti atokiau nuo didmiesčio šurmulio.

Rezidentūros programa apima tiek  tradicinio, tiek šiuolaikinio meno praktikas, kurios sąsajose su kultūriniu, politiniu, socialiniu kontekstu puoselėja visuomenės estetines vertybes, skatina žmogiškuosius gebėjimus kūrybiniame sektoriuje.

Reziduojantys menininkai kviečiami vesti meistriškumo pamokas kolegoms – vietos menininkas, seminarus meno pedagogams, kūrybines dirbtuves įvairių visuomenės socialinių grupių atstovams pasirinktinai.
 
Sritys: vaizduojamasis, taikomasis menas, dizainas, architektūra, filmų kūrimas, teatras, muzika, literatūra, meno edukacija, mokslo tiriamieji darbai.

Trukmė: 1 savaitė – 1 mėnuo.
Kreipimosi terminai: teikti paraiškas galima nuo 2012 m. balandžio mėn.
Rezidavimo terminai: kalendoriniai metai.
Paraiškas reziduoti gali teikti organizacijos ir pavieniai menininkai.

Paraiškos dokumentai

Kandidatuojantys menininkai privalo pateikti sekančią informaciją:
▪ gyvenimo aprašymą (CV);
▪ užpildytą paraiškos formą (parsisiųsti);
▪ rezidavimo metu vykdomo projekto aprašymą (ne daugiau 1psl.);
▪ vaizdo (iki 15 atvaizdų max 2MB) ir (arba) garso medžiagą, kurioje – pastarųjų dviejų metų darbai. Trumpą laikmenoje pristatomų kūrinių aprašymą;
▪ kuratoriai pristato publikuotų tekstų su nuoroda į adresą, sąrašą;
▪ rašytojai publikuotų leidinių sąrašą, naujausių rankraščių  kopijas (ne daugiau 5 psl.);
▪ numatomų meistriškumo pamokų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių aprašymą (ne daugiau1psl.);

Priimamos elektroniniu bei paprastu paštu siunčiamos paraiškos. Elektroniniu paštu siunčiamų laiškų priedai negali viršyti 10 MB.
Rezidento vykdomame projekte nedalyvaujantys asmenys gali atvykti  trumpalaikiam vizitui (iš anksto suderinę su organizatoriais).

Techninė informacija:
– interneto jungtis (menininkas turi turėti savo kompiuterį);
– viena geriausių akustinių salių Baltijos šalyse;
– galimybė įrašyti aukščiausios kokybės įrašus atlikėjų pasirodymo metu arba rašant tam skirtos sesijos metu (8 takelių rašymas tuo pačiu metu);
– profesionalus koncertų, įvairių pasirodymų įgarsinimas;
– galimybė repetuoti / kurti su profesionaliais garso režisieriais.